Od 1 lipca dostaniemy o dwa procent więcej pieniędzy!

R E K L A M A

Oprócz zmian w transporcie miejskim, sektorze Horeca i służbie zdrowia, od 1 lipca zmieni się również wysokość wypłat i zasiłków! Index wzrośnie o 2%.

Sektor Titres-Services/Dienstencheques

Wynagrodzenie wzrośnie o 2 punkty procentowe. Premia końcoworoczna również będzie naliczana według nowych wartości, zamiast 4,15%, będzie to aż 4,5%. Premia związkowa wzrośnie o 10 euro z 85 do 95 euro a zwrot za pranie ubrania z 0,26 euro do 0,38 euro za dzień.

Oprócz Titres-Services, inne branże z sektora prywatnego otrzymają podwyżkę.

Świadczenia socjalne

O dwa procenty wzrosną poniższe świadczenia socjalne:

  • zasiłek dla bezrobotnych
  • emerytury
  • zasiłek przyznawany dla starszych osób z dodatkiem od firmy (dawna wcześniejsza emerytura)
  • zasiłek od ośrodków pomocy społecznej (CPAS/OCMW)
  • zasiłek na dzieci (allocations familiales/kinderbijslag)
źródło: CSC, ucm.be

Napisz komentarz

wszystkie komentarze